اسکالرشیپ یا به اصطلاح بورس برای کمک به دانشجوی ممتاز جهت رشد تحصیلی می باشد. برای گرفتن اسکالرشیپ باید شرایط تحصیلی خوبی داشته باشید مانند معدل هر ترم شما باید از ۴ نمره بالاتر از ۳ باشد. اسکالرشیپ به همه ی رشته های تحصیلی و رده های دانشگاهی تعلق می گیرد. اگر اسکالرشیپ به طور کامل داده شود، معمولا کل هزینه های تحصیل شما را پوشش می دهد. حتی در بعضی موارد مبلغی با عنوان Mounthy Stipend  جهت هزینه های روزمره نیز به حساب دانشجو واریز می شود.

اسکالرشیپ به عنوان جایزه و کمک هزینه به دانشجو می باشد و مبلغ آن بسته به شرایط دانشگاه متفاوت است. این مبلغ بلاعوض می باشد.