درباره کشور دانمارک

کشور دانمارک از کشورهای حوزه ی اسکاندیناوی می باشد که از جنوب با آلمان مرز خشکی دارد و با کشورهای سوئد و نروژ مرز دریایی دارد و توسط پلی به نام اورسوند به سوئد متصل شده است . کشور دانمارک خود از ۴۰۰ جزیره تشکیل گردیده که ۲۵% آن مسکونی است. طبق تقسیماتی که در سال ۲۰۰۷ صورت گرفته کشور دانمارک به پنج استان که عبارتند از هوودستان، نوردیولند، میدیولند، شیلند، و سید دانمارک تقسیم بندی شده است.

گرینلند و جزایر فارو در اقیانوس منجمد شمالی نیز جزء قلمرو برون مرزی و خودگردان کشور دانمارک به شمار می روند.

جمعیت کشور دانمارک حدود ۵.۵۰۰.۰۰۰ نفر است که ۱,۶۰۰,۰۰۰نفر ساکن کپنهاگن و ۳۰۰.۰۰۰ نفر ساکن دومین شهر بزرگ دانمارک یعنی آرهوس هستند. قابل ذکر است که ۸۵% جمعیت کشور دانمارک را مهاجرین تشکیل می دهند.

با توجه به اینکه مردم کشور دانمارک در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ شادترین مردم دنیا شناخته شده اند و اینکه از نظر خدمات آموزشی رتبه ی ۵ را کسب نموده و عوامل دیگری چون اقتصاد قوی و رفاه اجتماعی بالا موجب گردیده تا تمایل مهاجرین جهت اخذ اقامت دانمارک افزایش یابد.

نوع حکومت کشور دانمارک

بعد از کشور ژاپن قدیمی ترین سلسه ی پادشاهی در کشور دانمارک است و حکومت آن از نوع حکومت مشروطه پادشاهی ست و در سال ۱۸۴۹ قانون اساسی دانمارک بازنگری گردید و بر پایه ی حکومت مردمی (دموکراسی) قرار گرفت.

پارلمان دانمارک دارای ۱۷۹ عضو است که از احزاب سیاسی مختلف تشکیل می گردد و این اعضاء برای یک دوره ی چهار ساله انتخاب می شوند ولی نخست وزیر این امکان را دارد که قبل از اتمام دوره ی چهار ساله پارلمان را منحل و درخواست برگزاری انتخابات جدید گردد.

انتخاب نخست وزیر و هیئت وزیران نیز توسط رای گیری مشخص می گردد، ولی صلاحیت آنها توسط شورایی که زیر نظر پادشاه فعالیت دارد مشخص می گردد.

با توجه به اینکه سیاست دولت مبنی بر خصوصی سازی می باشد همین امر موجب گردید تا با افزایش صادرات و سرمایه گذاریهای بخش خصوصی اقتصاد، رشد خوبی داشته باشد و از نظر درآمد سرانه دانمارک در رتبه ی هفتم قرار گیرد. ولی توجه به این نکته نیز ضروری است که اختلاف درآمد مردم بسیار پایین بوده, همچنین این کشور کمترین فساد اداری را در جهان داراست.