ویزای دانمارک و مسائل مربوطه

ویزا برای کشورهای حوزه ی شینگن اجازه ماندن در تمامی کشورهای این حوزه را به شما می دهد . دانمارک نیز جز کشورهای حوزه ی شینگن می باشد.  ویزا به شخص متقاضی جهت در خواست اخذ اجازه برای ملاقات و ورود به کشور مورد نظر می باشد. ویزای دانمارک به این صورت است که ویزای شینگن از نوع مالتیپل D  می باشد . منظور از مالتیپل ، اجازه ی ورود ناحدود به کشور دانمارک می باشد.

شما می توانید در مدت اعتبار ویزای خود و روزهای مجاز درون ویزا بصورت نامحدود به حوزه شینگن وارد شوید. مدت اعتبار ویزای از نوع D میتواند تا یک سال باشد اما حداکثر روزهای مجاز آن همان ۹۰ روز است. فرد متقاضی پس از ورود به کشور دانمارک به اداره ی مهاجرت مراجعه کرده و درخواست کارت اقامت می کند ، که این کارت پس از حدود ۱۵ روز صادر می شود. اگر شما پذیرش دانشگاهی در دانمارک را داشته باشید درخواست کارت اقامت تحصیلی را خواهید داد. این نکته حائز اهمیت است که شما با این نوع ویزا تنها در ابتدا اجازه ی ورود به دانمارک را خواهید داشت.

انواع ویزای دانمارک از قرار زیر است:

  • ویزای کاری
  • ویزای تحصیلی
  • ویزای بازرگانی
  • ویزای ازدواج

 

با توجه به قانون کلی ، افراد خارجی که قصد کار و اقامت دانمارک را دارند نیاز به اجازه ی اقامت دارند.چندین مدل اجازه ی اقامت به عنوان مثال اقامت تحصیلی و کار با الزامات و مدارک خاص خود وجود دارد. تمام ملیت های خارجی که قصد ماندن بیش از ۹۰ روز در دانمارک را دارند نیاز به اجازه ی اقامت نیز دارند. ملیت های خارجی اگر قصد کار در دانمارک را دارند حتی اگر کمتر از۹۰ روز نیز قصد ماندن داشته باشند باید اجازه ی اقامت بگیرند.

اگر شما قصد ادامه تحصیل در دانمارک سه ماه و یا بیشتر را دارید باید اجازه ی اقامت برای دانشجویان را بگیرید. اگر می خواهید کمتر از سه ماه بمانید نیاز به اجازه ی اقامت نیست ولی برای ویزا باید درخواست دهید.