هزینه ی تحصیل کشور هلند برای مقطع لیسانس در حدود ۶۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ یورو و برای مقطع فوق لیسانس حدودا ۸۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰ یورو می باشد. بطور میانگین هزینه ی تحصیل ۷۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ یورو در سال متغیرست.

هزینه ی صدورویزا برای کشور هلند ۶۵ یورو می باشد.

هزینه ی زندگی در کشور هلند ، خوراک، محل زندگی ، بیمه، وسایل نقلیه ، کتاب لباس و تفریحات ماهیانه ۸۰۰ الی ۱۱۰۰ یورو می باشد.هزینه ی محل سکونت ۳۵۰ الی ۶۰۰ یورو می باشد. هزینه ی خوراک حدودا ۱۷۰ یورو است.

هزینه ی مسکن برای ۵ ماه (یک ترم) ۲۲۰۰ یورو می باشد.

هزینه ی بیمه سالیانه ۵۰۰ یورو است.

نامه ی تمکن مالی برای افراد مجرد ماهیانه ۸۷۰ یورو و برای دانشجویان متاهل ماهیانه ۲۵۵۰ یورو می باشد.