ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم سپتامبر ۲۰۱۸ دریافت کرده اند ، می توانید نمونه ای دیگر از کارت اقامت دانشجویی شینگن را مشاهده کنید.
ویزای دانشجویی کشور سوئد از نوع کارت اقامت می باشد که قبل از ورود کارت شما صادر گردیده و از سفارت سوئد در ایران تحویل می گیرید. معمولا تاریخ اجازه ی ورود شما و خانواده ١٠ الی ١۵ روز قبل از شروع ترم است.
از مزایای این کارت به موارد زیر می توان اشاره نمود:
١- کارت اقامت دانشجو، همسر و فرزندان زیر ١٨ سال همزمان صادر می گردد.
٢- دانشجو و همراه از بدو ورود اجازه ی کار دارند.

ویزای دانشجویی سوئد برای خانواده ترم ژانویه ۲۰۱۹

1

ویزای دانشجویی شنگن

2

ادامه تحصیل در سوئد

ویزای دانشجویی سوئد برای خانواده ترم سپتامبر ۲۰۱۸

3

تحصیل در سوئد

4

تحصیل در اروپا

ویزای دانشجویی ترم ژانویه ۲۰۱۸

5

تحصیل در سوئد

6

ویزای شینگن

ویزای دانشجویی ترم سپتامبر۲۰۱۷

دوره زبان در سوئد

دوره زبان در سوئد

ویزای سوئد

ویزای سوئد

ویزای دانشجویی ترم ژانویه ۲۰۱۷

ویزای دانشجویی سوئد

ویزای دانشجویی سوئد

ویزای سپتامبر ۲۰۱۶

ویزای همراه سوئد

ویزای همراه سوئد

ویزای دانشجویی سوئد

ویزای دانشجویی سوئد

ویزای سوئد