ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی دانمارک را برای ترم ژانویه ۲۰۱۷دریافت نموده اند، می توانید نمونه ای از ویزای دانمارک را مشاهده فرمایید. در کشور دانمارک امکان ادامه تحصیل بدون مدرک زبان حتی از مقطع دیپلم نیز مقدور است. مشروط به اینکه متقاضی دارای سطح زبان در حد روزمزه باشد. پس حداقل برای شروع تحصیل در دانشگاه های دانمارک و زندگی در این کشور قاعدتا سطح زبان شما باید در حدIntermediate باشد.