ویزای شینگن،ادامه تحصیل در سوئد،زبان انگلیسی،دوره زبان در سوئد