تحصیل در اروپا : سوئد - نروژ - آلمان - تاجیکستان - ارمنستان
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
eustudy.org
eustudy.org   eustudy.org
 
 

قابل توجه متقاضیان بورسیه تحصیلی

امکان گرقتن بورسیه از دانشگاههای سوئد برای متقاضیان با معدل بالای 16 و آیلتس 6.5 به بالا جهت ترم سپتامبر 2014 میسر گردیده است. لذا جهت آگاهی از لیست رشته ها به ادامه مطالب مراجعه فرمایید.


 

Master's programmes at the Faculty of Social Sciences

 

Master’s Programme in Accounting, Auditing and Analysis, 120 credits  

Master's Programme in Applied Social Research, 120 credits  

Master’s Programme in Banking and Finance, 120 credits  

Master’s Programme in Computer and Systems Sciences, 120 credits  

Master’s Programme (One Year) in Computer and Systems Sciences, 60 credits  

Master’s Programme in Consumer and Business Marketing, 120 credits  

Multidisciplinary Master’s Programme in Demography, 120 credits  

Master's Programme in Demography 60 credits  

Master’s Programme in Economics, 120 credits  

Master’s Programme in Globalization, Environment and Social Change, 120 credits  

Master’s Programme in Human Geography, 120 credits  

Master’s Programme in Health Informatics, 120 credits  

Master’s Programme in Information Systems Management, 120 credits  

Master’s Programme in International and Comparative Education, 120 credits  

Master’s Programme in IT Project Management, 120 credits  

Master’s Programme in Management Studies, 120 credits  

International Master’s Programme in Political Science, 120 credits  

Master’s Programme in Population Health: Societal and Individual Perspectives, 120 credits  

Master’s Programme in Social Anthropology (CREOLE), 120 credits  

Master’s Programme in Social Anthropology, 120 credits  

Master's Programme in Sociology, 120 credits  

Master’s Programme in Statistics, 120 credits  

Master’s Programme in Strategic IT Management, 120 credits   

Master’s Programme in Urban and Regional Planning, 120 credits

  

Master's programmes at the Faculty of

Law

 

Master of Laws (LL.M) in Environmental Law, 60 credits 

Master of Laws (LL.M) in European Intellectual Property Law, 60 credits 

Master of Laws (LL.M) in European Law 60 credits 

Master of Laws (LL.M) in International Commercial Arbitration Law, 60 credits 

Master of Laws (LL.M) in L aw and Information Technology, 60 credits

 

Master's programmes at the Faculty of Science

Master’s Programme in Analytical Chemistry, 120 credits 

Master’s Programme in Applied Mathematics, 120 credits 

Master’s Programme in Astronomy, 120 credits 

Master’s Programme in Atmospheric Sciences, Oceanography and Climate, 120 credits 

Master’s Programme in Biochemistry, 120 credits 

Master’s Programme in Biodiversity and Conservation, 120 credits 

Master’s Programme in Bioinformatics, 120 credits 

Master’s Programme in Biology, 120 credits 

Master’s Programme in Biostatistics, 120 credits 

Master’s Programme in Computational Physics, 120 credits 

Master’s Programme in Ecology, 120 credits 

Master’s Programme in Environmental Chemistry, 120 credits 

Master’s Programme in Environmental Protection and Physical Planning, 120 credits 

Master’s Programme in Environmental Science, 120 credits 

Master’s Programme in Evolutionary Biology, 120 credits 

Master’s Programme in Financial Mathematics and Finance, 120 credits 

Master’s Programme in Genetic and Molecular Plant Science, 120 credits 

Master’s Programme in Geological Sciences, 120 credits 

Master’s Programme in Glaciology and Polar Environments, 120 credits 

Master’s Programme in Hydrology, Hydrogeology and Water Resources 

Master’s Programme in Landscape Analysis with Remote Sensing, GIS and Cartography, 120 credits 

Master’s Programme in Marine Biology, 120 credits 

Master’s Programme in Materials Chemistry, 120 credits 

Master’s Programme in Mathematical Statistics, 120 credits 

Master’s Programme in Mathematics, 120 credits 

Master’s Programme in Medicinal Chemistry, 120 credits 

Master’s Programme in Microbiology, 120 credits 

Master’s Programme in Molecular Biophysics, 120 credits 

Master’s Programme in Molecular Life Sciences, 120 credits 

Master’s Programme in Neurochemistry with Molecular Neurobiology, 120 credits 

Master’s Programme in Nutrition, 120 credits 

Master’s Programme in Organic Chemistry, 120 credits 

Master’s Programme in Peptide and Protein Chemistry, 120 credits 

Master’s Programme in Physics, 120 credits 

Master’s Programme in Quaternary Science and Climate Development, 120 credits 

Master’s Programme in Social-Ecological Resilience for Sustainable Development, 120 credits 

Master’s Programme in Theoretical Physics, 120 credits 

Master’s Programme in Toxicology, 120 credits

 

Master's programmes at the Faculty of Humanities

 

Master’s Programme in Cinema Studies, 120 credits 

Curating Art, International Master’s Programme in Curating Art including Management and Law, 120 credits 

Master’s Programme in Dance Studies, 120 credits 

Master’s Programme in Fashion Studies, 120 credits 

Master’s Programme in Language Sciences with a Specialisation in English, 120 credits 

Master’s Programme in Language Sciences with a Specialisation in General Linguistics, 120 credits 

Master’s Programme in Literature, with a Specialisation in English Literature, 120 credits 

Master’s Programme in Media and Communication Studies, 120 credits 

 


 
 
 
eustudy.org   eustudy.org
eustudy.org   eustudy.org
 
 

در ادامه، فهرست بورسیه های جدید اعلام می گردد.
در صورت تمایل به ادامه ی تحصیل در یکی ازاین رشته ها با ما تماس بگیرید.


Europe & Japan:
1)PhD Studentship in the School of Pharmacy and Biomedical Sciences, UK 2013/Deadline:August 1, 2013
2)Fully Funded PhD Studentship at Business School UK 2013/ Deadline: 19th July 2013
3)PhD Studentships in School of Psychology in UK, 2013/ Deadline: 19th July 2013
4)Business School Doctoral Scholarships in UK, 2013/14- Deadline : July 5th, 2013
5)PhD program in interdisciplinary climate research in Hamburg, Germany- Deadline : August 24, 2013
6)PhD Studentship ”Visual Data Analytics for Evolving Prediction Systems;in UK- Deadline : 2013-08-31
7)PhD positions: 1PhD student in linguistics or cognitive science- 1PhD student in art history- 1PhD student in music cognition in Netherlands- Deadline : 2013-08-31
8)Beyond the Genome; training the next generation of ophthalmic researchers in Netherlands,Italy, UK,Belgium/ Deadline :2013-10-31
9)PhD Increasing young peoples active participation in the discourse of gangs: An assessment of the Manchestarz Initiatives in UK / Deadline: 2013-07-10
10)Understandingmetalloproteinase functions during eye inflammation in Belgium / Deadline: August15, 2013
11)Fellowship Program for International PhD Students, All fields within the humanities, social sciences and natural sciences are included,2014, Japan/ Deadline: August 1, 2013-August 7, 2013
12)PhD Fellowships for International Applicants, in the field of basic biomedical research and aimed at elucidating basic biologicalphenomena of human life and acquiring new scientific knowledge, max. age: 27years,2014,/Deadline: 1 October, 2013
13)2013 PhD Fellowship in Medicinal Chemistry/Organic Chemistry , Denmark/ Deadline: 12July 2013
Australia:
1)Scholarships for International Research Fees (SIRFs)- to take the degree of Masters by Research or Doctor of Philosophy;Deadline:30/08/2013
2)Accounting Honours Scholarships for Undergraduate Students, Australia-Deadline: August 9,2013
3)PhD Scholarships for Australian and International Students in Australia, 2013/14- provided in the fields of cognitive development and learning, healthy lifestyles, social transformation, and digital learning and engagement/Deadline: 12th July 2013
4)International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) in Australia, 2014/ provided to learn any of the courses offered by the University / Deadline : 30/08/2013
5)Scholarships for International Students in Australia, 2013/ Deadline : 31 August
6)PhD Scholarships for International Students in Australia, 2013/14- provided in the areas available at the University in Australia/ Deadline : 31st August 2013
7)2013 International Postgraduate Research Scholarships to learn any of the courses for pursuing PhD degree level in Australia,/ Deadline : 31st October 2013


 
 
 
eustudy.org   eustudy.org
eustudy.org   eustudy.org
 
 

تحصیل در سوئد تا قبل از ترم پاییز ۲۰۱۱ برای دانشجویان خارجی‌ رایگان بود، اما پس از

تغییر در قوانین، دانشجویانی که ملیتی خارج از اتحادیه اروپا دارند ملزم به پرداخت شهریه

تحصیلی‌ هستند. این شهریه‌ ها مشمول مقاطع لیسانس و فوق لیسانس می‌باشد و 

مقطعی دکترا کماکان رایگان میماند و در شرایطی حتی دانشجویان دکترا به ازای کار

تحقیقاتی‌ و یا تدریس حقوق دریافت میکنند. هزینهٔ تحصیل از ۷۰،۰۰۰ کرون سوئد تا

۲۰۰،۰۰۰ کرون متفاوت می‌باشد. شهریه‌ها با توجه به دانشگاه و تعداد واحد‌های عملی‌

و آزمایشگاهی متغیر می‌باشد. در حال حاضر دانشگاهی به صورت رایگان برای

دانشجویان ایرانی‌ وجود ندارد مگر اینکه دانشجویان موفق به دریافت بورسیه تحصیلی‌

شوند.


 
 
 
eustudy.org   eustudy.org