<a href="http://s46.sitemeter.com/stats.asp?site=s46eustudy" mce_href="http://s46.sitemeter.com/stats.asp?site=s46eustudy" target="_top"> <img src="http://s46.sitemeter.com/meter.asp?site=s46eustudy" mce_src="http://s46.sitemeter.com/meter.asp?site=s46eustudy" alt="Site Meter" border="0"/></a> تحصیل رایگان در اروپا
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
eustudy.org
eustudy.org   eustudy.org
 
 

تحصیل در سوئد تا قبل از ترم پاییز ۲۰۱۱ برای دانشجویان خارجی‌ رایگان بود، اما پس از

تغییر در قوانین، دانشجویانی که ملیتی خارج از اتحادیه اروپا دارند ملزم به پرداخت شهریه

تحصیلی‌ هستند. این شهریه‌ ها مشمول مقاطع لیسانس و فوق لیسانس می‌باشد

مقطعی دکترا کماکان رایگان میباشد و در شرایطی حتی دانشجویان دکترا به ازای کار

تحقیقاتی‌ و یا تدریس حقوق دریافت میکنند. و طول دوره دکتری از نظر اداره مهاجرت

سابقه محسوب میگردد و چنانچه طول دوره چهار سال باشد پس از این مدت به

دانشجو و خانواده اقامت دائم میدهند

هزینهٔ تحصیل برای دوره های لیسانس و فوق لیسانس از ۷۰،۰۰۰ کرون سوئد تا

۲۰۰،۰۰۰ کرون متفاوت می‌باشد. شهریه‌ها با توجه به دانشگاه و تعداد واحد‌های عملی‌

و آزمایشگاهی متغیر می‌باشد. در حال حاضر دانشگاهی به صورت رایگان برای

دانشجویان ایرانی‌ وجود ندارد مگر اینکه دانشجویان موفق به دریافت بورسیه تحصیلی‌

شوند.


 
 
 
eustudy.org   eustudy.org