نمونه ویزای هلند ( دوره ی زبان در هلند)

نمونه ی ویزای هلند-پذیرش دوره زبان در هلند با داشتن آیلتس ۵ یا ۵.۵ جهت مقطع لیسانس و فوق لیسانس جهت اخذ پذیرش رشته های مدیریت و زیر مجموعه ی آن

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ما تماس بگیرید.

نمونه ی ویزای هلند ژانویه ۲۰۱۹

ویزای هلند

 

نمونه ی ویزای هلند نوامبر ۲۰۱۷

تحصیل در هلند

 

نمونه ی ویزای هلند سپتامبر۲۰۱۷

دوره زبان در هلند

دوره زبان در هلند

دریافت مدرک آیلتس با همکاری دانشگاه کمبریج در دانشگاه های سوئد

💥💥💥فرصت استثنایی💥💥💥
برای متقاضیان دریافت مدرک آیلتس با همکاری دانشگاه کمبریج در دانشگاه های سوئد به همراه اخذ پذیرش مشروط دانشگاه سوئد در مقطع لیسانس مجدد و فوق لیسانس برای ترم سپتامبر ۲۰۱۹

برای مشاوره ی دقیق تر با شماره های ما تماس بگیرید.

توضیحاتی مختصر در مورد روش گرفتن ID Card

دیدار با یکی از دانشجویانی که از طریق کورس زبان به سوئد اعزام شده اند و توضیحاتی مختصر در مورد روش گرفتن ID Card

 

 

 

 

 

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت پنجم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.

قسمت پنجم

 

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت چهارم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.

قسمت چهارم

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت سوم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.

قسمت سوم

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت دوم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.
قسمت دوم

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت اول

دیدار  با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.
قسمت اول