اسکالرشیپ scholarship

اسکالرشیپ یا به اصطلاح بورس برای کمک به دانشجوی ممتاز جهت رشد تحصیلی می باشد. برای گرفتن اسکالرشیپ باید شرایط تحصیلی خوبی داشته باشید مانند معدل هر ترم شما باید از ۴ نمره بالاتر از ۳ باشد.

Scholarship به همه ی رشته های تحصیلی و رده های دانشگاهی تعلق می گیرد. اگر بورس به طور کامل داده شود، معمولا کل هزینه های تحصیل شما را پوشش می دهد. حتی در بعضی موارد مبلغی با عنوان Mounthy Stipend  جهت هزینه های روزمره نیز به حساب دانشجو واریز می شود.

اسکالرشیپ scholarship

اسکالرشیپ به عنوان جایزه و کمک هزینه به دانشجو می باشد و مبلغ آن بسته به شرایط دانشگاه متفاوت است. این مبلغ بلاعوض می باشد.

بورسیه های تحصیلی در کشور های محتلف:

بورسیه تحصیلی در سوئد

بورسیه تحصیلی نروژ