معادل نمرات آزمون های زبان انگلیسی |‌تبدیل نمره تافل به آیلتس و PTE

آزمون تافل چگونه است؟

با این حال هر کدام از آزمون ها سیستم امتیاز دهی خاص خود را دارد. در تافل شرکت کننده ها چهار نمره دریافت می کنند (برای خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتار) با بازه 0 تا 30 (با میزان افزایش یک نمره ای). مجموع این نمرات نمره نهایی تافل را تشکیل می دهد که از 120 نمره است. به عنوان مثال اگر شما در آزمون نمره 29 برای خواندن، 25 برای نوشتن، 24 برای شنیدن و 25 برای گفتار گرفته بودید نمره تافل شما 103 می شد.

آزمون آیلتس چگونه است؟

در آزمون آیلتس شرکت کننده 4 نمره برای خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتار دریافت می کند (از 0 تا 9 با افزایش نیم نمره ای) و نمره نهایی میانگین این چهار نمره خواهد بود. به عنوان مثال، نمره آیلتس کسی که در بخش خواندن 8، نوشتن 7، شنیدن 5 و گفتار 6 گرفته 6.5 خواهد بود.

آزمون PTE چگونه است؟

در این آزمون برای هر بخش Speaking، Writing، Listening، Reading  نمره ای از 10 تا 90 در نظر گرفته شده است. به این ترتیب نتیجه ی نهایی نیز در همین بازه خواهد بود.

tests