اگر قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور دارید به احتمال به یکی از نمره های تافل یا آیلتس احتیاج خواهید داشت. بنابراین تبدیل نمره تافل به آیلتس یکی از مشکلات موجود خواهد بود. اما نمره تافل و آیلتس در مقایسه با هم چگونه اند؟ آیا امکان تبدیل یکی به دیگری وجود دارد؟ در ادامه در مورد تفاوت سیستم نمره دهی تافل و آیلتس صحبت خواهیم کرد و دقیق ترین جداول تبدیل نمره تافل به آیلتس را برایتان می آوریم.

تفاوت بین نمره تافل و آیلتس

تبدیل نمره تافل به آیلتس

به طور کلی آزمون آیلتس دانشگاهی و تافل اینترنتی بسیار به یکدیگر شبیه اند. هر دو آزمون سطح مهارت انگلیسی برای خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتار را اندازه گیری می کنند. به علاوه، هر دو آزمون از مدارک مورد نیاز برای درخواست پذیرش دانشگاه های انگلیسی زبان هستند.

آزمون تافل چگونه است؟

با این حال هر کدام از آزمون ها سیستم امتیاز دهی خاص خود را دارد. در تافل شرکت کننده ها چهار نمره دریافت می کنند (برای خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتار) با بازه 0 تا 30 (با میزان افزایش یک نمره ای). مجموع این نمرات نمره نهایی تافل را تشکیل می دهد که از 120 نمره است. به عنوان مثال اگر شما در آزمون نمره 29 برای خواندن، 25 برای نوشتن، 24 برای شنیدن و 25 برای گفتار گرفته بودید نمره تافل شما 103 می شد.

آزمون آیلتس چگونه است؟

در آزمون آیلتس شرکت کننده 4 نمره برای خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتار دریافت می کند (از 0 تا 9 با افزایش نیم نمره ای) و نمره نهایی میانگین این چهار نمره خواهد بود. به عنوان مثال، نمره آیلتس کسی که در بخش خواندن 8، نوشتن 7، شنیدن 5 و گفتار 6 گرفته 6.5 خواهد بود.

جدول های تبدیل نمره تافل به آیلتس

در این بخش پنج جدول تبدیل نمره تافل به آیلتس را برایتان آورده ایم. اولی برای تبدیل نمره کلی و چهار جدول بعدی برای تبدیل ریز نمرات هر کدام از چهار بخش آزمون است. البته از آنجایی که مسئولین برگزاری این دو امتحان متفاوت اند باید در نظر داشته باشید که سیستمی رسمی برای تبدیل نمره وجود ندارد.

تافل به آیلتس: نمره کلی

تافل

آیلتس
120-118

9

117-115

8.5
114-110

8

109-102

7.5
101-94

7

93-79

6.5
78-60

6

59-46

5.5
45-35

5

34-32

4.5
31-0

4-0

تافل به آیلتس: خواندن

تافل

آیلتس

30

9

29

8.5
29

8

28-27

7.5
26-24

7

23-19

6.5
18-13

6

12-8

5.5
7-4

5

3

4.5
2-0

4-0

تافل به آیلتس: نوشتن

تافل

آیلتس

30

9

30

8.5
30

8

29

7.5
28-27

7

26-24

6.5
23-21

6

20-18

5.5
17-14

5

13-12

4.5
11-0

4-0

تافل به آیلتس: شنیدن

تافل

آیلتس

30

9

29

8.5
28

8

27

7.5
26-24

7

23-20

6.5
19-12

6

11-7

5.5

6-4

5

3

4.5

2-0

4-0

تافل به آیلتس: گفتار

تافل

آیلتس

30

9
29-28

8.5

27-26

8
25-24

7.5

23

7
22-20

6.5

19-18

6
17-16

5.5

15-14

5
13-12

4.5

11-0

4-0