بنا به درخواست عده ی کثیری از مردم و به تصمیم هیئت مدیره موسسه مبلغ پرداختی جهت حضور در سمینار جمعه ششم اردیبهشت عودت داده می شود. لطفا کسانی که ثبت نام کردند و بلیط برایشان صادر شده ، فیش واریزی و بلیط خود را در روز سمینار جهت دریافت پول همراه داشته باشند.
سپاس از همراهی شما

1 ویزای شینگن، ادامه تحصیل در سوئد، زبان انگلیسی، دوره زبان در سوئد

سمینار اعزام دانشجو