از لحظه ای که برای زندگی و تحصیل در شرایط بهتر و پیشرفته تر به کشور دیگری تصمیم به مهاجرت می گیرید، تا زمانی که پا به دانشگاه های آن کشور می گذارید همراه شما خواهیم بود. موسسه اعزام دانشجو Eustudy با همکاری رسمی دانشگاه های سوئد تا کنون دانشجوهای موفق بسیاری را در این راه همراهی کرده است. با تجربه ای چندین ساله و با سابقه ای درخشان می توانید به ما اعتماد کنید.