اولین تونل زیرآبی جهان در کشور نروژ در حال ساخت می باشد. این تونل جنوب کریستن ساند را به شمال تروندهایم وصل می کند. این پروژه سفر 21 ساعته را به ده ساعت کاهش می دهد. پیش بینی شده است که این تونل در سال 2035 به بهره برداری خواهد رسید.