یکی از مزیت های بسیار زیاد تحصیل در لیتوانی، برنامه های تحصیل متنوعی به زبان انگلیسی در دانشگاه های لیتوانی ارائه می شود. این برنامه های تحصیلی در سه دوره ی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری اجرا می شود.

جالب است بدانید که در میان رشته های لیسانس رشته های پزشکی و دندانپزشکی نیر به چشم می خورد. تدریس به زبان انگلیسی و ارزان تر بودن تحصیل، این کشور را از محبوبیت بسیاری برخوردار می کند. اما توجه داشته باشید که برای پذیرش در این رشته ها یکی از شرایط تحصیل اصلی، داشتن مدرک زبان IELTS 5.5 , 6 الزامی است. و البته پذیرش نهایی بعد از مصاحبه صورت میپذیرد.

تحصیل در لیتوانی به زبان انگلیسی

تحصیل در رشته ی دندانپزشکی و پزشکی به زبان انگلیسی در لیتوانیاز دیگر نقاط قوت کشور لیتوانی رشته های غیر پزشکی و فنی دانشگاه های این کشور است که در کشور ایران نیز معتبر هستند.

از لیست رشته هایی که به زبان انگلیسی در پایه های لیسانس و فوق لیسانس به زبان انگلیسی ارائه می شود به این رشته ها می توان اشاره کرد:

لیسانس

 1. مدیریت بازرگانی: به مدت ۳ سال و نیم
 2. اداره ی امور بازرگانی: به مدت ۴ سال
 3. سیستم های اطلاعاتی بازرگانی: به مدت ۴ سال
 4. مهندسی مکانیک و رباتیک: به مدت ۳ سال و نیم
 5. دندانپزشکی و ارشد سلامت: به مدت ۵ سال
 6. پزشکی و ارشد سلامت: به مدت ۶ سال
 7. اقتصاد: به مدت ۳ سال و نیم
 8. آموزش موسیقی: به مدت ۴ سال
 9. زبان شناسی انگلیسی: به مدت ۴ سال
 10. اقتصاد مالی: به مدت ۳ سال
 11. زبان انگلیسی و یا روسی: به مدت ۴ سال
 12. سیستم های اطلاعاتی و حفاطت سایبری: به مدت ۳ سال و نیم
 13. فعالیت های اجتماعی و احیای اجتماعی: به مدت ۴ سال
 14. مدیریت تجارت بین الملل: به مدت ۴ سال
 15. مدیریت نرم افزار: به مدت ۴ سال
 16. مهندسی نور: به مدت به مدت ۳ سال و نیم

تحصیل در لیتوانی به زبان انگلیسی

فوق لیسانس

 1. هنر مدیریت: به مدت یک سال و نیم
 2. مدیریت پروژه های بین المللی: به مدت یک سال و نیم
 3. بیوشیمی: به مدت ۲ سال
 4. فیزیک شیمی و زندگی: به مدت ۲ سال
 5. MBA در کارآفرینی: به مدت یک سال
 6. انفورماتیک بازرگانی: به مدت ۲ سال
 7. مدیریت: به مدت ۲ سال
 8. آموزش اشتغال: به مدت یک سال و نیم
 9. مارکتینگ و ارتباط یکپارچه: به مدت یک سال و نیم و یا ۲ سال
 10. نقشه برداری: به مدت ۲ سال
 11. مواد و تکنیک های نور پژواکی: به مدت ۲ سال
 12. شیمی نانو: به مدت ۲ سال
 13. ریاضیات: به مدت یک سال و نیم
 14. مدل سازی کامپیوتری: به مدت یک سال و نیم
 15. مدل سازی و تحلیل داده: به مدت یک سال و نیم
 16. مطالعات اروپای شرقی و روسی: به مدت یک سال و نیم
 17. زیست شناسی مولکولی: به مدت یک سال و نیم
 18. تحلیل اقتصادی: به مدت یک سال و نیم
 19. فناوری زیست مولکولی: به مدت ۲ سال
 20. اقتصاد: به مدت یک سال و نیم
 21. مدیریت سیستم های طبیعی: به مدت ۲ سال
 22. فناوری های الکترونیکی و مخابراتی: به مدت ۲ سال
 23. زیست عصب شناسی: به مدت ۲ سال
 24. مطالعات زبان انگلیسی (ادبیات، زبان شناسی و فرهنگ): به مدت ۲ سال
 25. آموزش موسیقی: به مدت ۲ سال
 26. مطالعات انگلیسی (رسانه زبان شناسی): به مدت ۲ سال
 27. شیمی دارویی: به مدت ۲ سال
 28. امور مالی و بانکداری: به مدت ۲ سال
 29. سیاست مالی عمومی: به مدت یک و نیم سال
 30. ریاضیات مالی و آماری: به مدت یک و نیم سال
 31. مدیریت کیفی: به مدت یک و نیم سال
 32. فناوری مالی: به مدت یک و نیم سال
 33. ژنتیک: به مدت ۲ سال
 34. زمین شناسی: به مدت ۲ سال
 35. مهندسی تولیدات هوشمند: به مدت ۲ سال
 36. انفورماتیک: به مدت ۲ سال
 37. حقوق بین الملل و اروپا: به مدت یک سال و نیم
 38. مهندسی نرم افزار: به مدت ۲ سال
 39. مدیریت بازرگانی بین الملل: به مدت ۲ سال
 40. زسیت شناسی سیستم ها: به مدت ۲ سال
 41. ارتباطات بین الملل: به مدت یک و نیم سال
 42. فیزیک نطری و فیزیک نجوم: به مدت ۲ سال