دوره زبان در نروژ

دوره زبان در نروژ یکی از پیش نیاز ها برای دریافت اقامت دائم برای شهروندان کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند محسوب می شود. این دوره زبان در نروژ بدون توجه به این که با چه نوع ویزایی و از چه روشی در کشور نروژ اقامت موقت گرفته اید، باید گذرانده شود.

دوره زبان در نروژ

این پیش نیاز شامل 250 ساعت آموزش زبان نروژی و 50 ساعت مطالعات اجتماعی است. بعد از گذراندن این دوره باید در امتحان آن نیز قبول شوید (به غیر از افرادی که با اجازه شهرداری از شرط قبولی در این امتحان مستثنا می شوند). این دوره آموزشی رایگان نیست و هدف آن اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که افرادی که اقامت دائم کشور نروژ را دریافت می کنند درک کلی از زبان نروژی و همینطور جامعه نروژ دارند.

شرکت در این دوره و قبولی در امتحان برای تمامی افراد 16 تا 67 سال اجباری است.

"<yoastmark

دانشگاه های مختلف در نروژ نیز دوره های زبان برای دانشجویان خود برگزار می کنند که در ادامه برخی را معرفی می کنیم:

دانشگاه اسلو (UiO)

  • دوره آنلاین رایگان مقدمات که برای درک، نوشتن و خواندن زبان نروژی پایه مناسب است. مدت این دوره چهار هفته است.
  • زبان نروژی برای دانشجویان (NORA) که دوره ای با هزینه جداگانه مخصوص افرادی است که شرایط ورود به یکی از دانشگاه های نروژ را دارند.
  • دوره زبان در نروژ برای دانشجویان بین المللی که در دانشگاه اسلو تحصیل می کنند.

دانشگاه قطبی نروژ (UiT)

دوره زبان در نروژ در این دانشگاه مخصوص کارکنان و دانشجویان خود این دانشگاه است و اگر در دانشگاه دیگری تحصیل می کنید امکان شرکت در آنها را نخواهید داشت.

  • سطح A1 (که 1A نیز گفته می شود) مناسب برای دانشجویانی که هیچ دانش قبلی از زبان نروژی ندارند. این دوره در مجموع 48 ساعت است (هفته ای 4 ساعت).
  • سطح A2 (که 1B نیز گفته می شود) برای دانشجویانی است که دانشی پایه از زبان نروژی دارند (به عنوان مثال افرادی که سطح A1 را گذرانده اند). این دوره نیز در مجموع 48 ساعت (4 ساعت در هفته) است. برای شرکت در این دوره باید ابتدا سطح مهارت خود در زبان نروژی را با قبولی در یک آزمون اثبات کنید.
  • سطح B1 (که سطح 2 نیز گفته می شود) در راستای سطح A2 برای تقویت زبان است و از کتاب STEIN PÅ STEIN در آن استفاده می شود. مدت این دوره 78 ساعت (6 ساعت در هفته) است و برای ورود باید در یک آزمون سطح مهارت خود در زبان نروژی را اثبات کنید.