متقاضیانی که دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع لیسانس در کشور هلند اقدام کنند. یکی از مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش دارا بودن مدرک آیلتس آکادمیک 5.5 یا 5 است که میتوانند برای یک دوره ی 6 ماهه یا یک ساله قبل از شروع دوره ی تحصیلی مورد نظر در کشور هلند شرکت نمایند. لازم به ذکر است که اگر متقاضی آیلتس آکادمیک 6 داشته باشد می تواند مستقیما بدون گذراندن دوره ی زبان وارد مقطع لیسانس در کشور هلند شوند. لیست رشته های ارائه شده برای مقطع لیسانس به شرح زیر است:

-Mathematics
-Organization of Behavior
-Microeconomics
-Accounting of finance
-Marketing Intelligence
-Business of Management Studies
-Process of food Technology
-Industrial Design Engineering
-Advanced Technology
-Electrical Engineering
-Computer Engineering
-IT
-Civil Engineering
-Mechanical Engineering
-Chemistry/Chemical Engineering
-Applied Mathematics
-Applied Physics