هزینه ی بررسی مدارک در سفارت سوئد با افزایش نرخ 50 درصدی

این هزینه برای بزرگسالان از 1000 کرون به 1500 کرون و برای بچه های زیر 18 سال از 500 کرون به 750 کرون تغییر یافت.

سفارت

هزینه ی سفارت