جاده ای رویایی در نروژ که از میان دریا می گذرد.

[aparat id=”4EhUg”]