جاده ای رویایی در نروژ که از میان دریا می گذرد.

 

[ امتیاز مطلب: ۰]