جشن نیمه تابستان سوئدی ها نزدیکترین جمعه به ۲۴ ژوئن برگزار می شود. این جشن دومین جشن بزرگ سوئدی ها بعد از کریسمس است. جشن با برافراشتن کیانی موسوم به می پول که با برگ درخت توس و گلهای وحشی و پرچم و پارچه های رنگارنگ تزئین شده است، شروع شده و مردم دور آن رقص و پایکوبی می نمایند.

یکی از دانشجویانی که از طریق موسسه Eustudy به سوئد اعزام شده بود برایمان از مراسم جشن نیمه تابستان امسال 2019 ویدیویی فرستاده که در زیر می توانید مشاهده کنید.

 

در این روز مردم بهترین غذاها را تهیه می کنند و بعد از جشن و پایکوبی در طبیعت به صورت پیک نیک درکنار هم از بهترین ناهار های سالشان را می خورند.

جشن نیمه تابستان