آیا می دانستید که در کشور نروژ کوه آتتشفشان وجود دارد؟ اما نترسید چرا که این کوه آتش فشان فاصله ی بسیار زیادی با شهرهای بزرگ کشور دارد و در جزیره جان ماین در دریای نروژ قرار دارد.

Volcano summit

جالب است بدانید که اقتصاد کشور نروژ بر اساس نفت و گاز این کشور قرار دارد اما مردم نروژ برای تامین انرژی خودشان از نیروی هیدروالکتریک استفاده می میکنند. تعجبی ندارد که این کشور جزو پاکترین کشورهای دنیا است.

کشور نروژ درخت کریسمس لندن را تامین می کند. کشور نروژ برای تشکر از کشور انگلستان که در جنگ جهانی دوم به کشورشان کمک کرده بود هر سال تعداد زیادی از بهترین درختان صنوبر خود را به لندن هدیه می کند.