دانشگاه فنی ریگا در لتونی

دانشگاه فنی ریگا در لتونی

دانشگاه فنی ریگا در لتونی بزرگترین دانشگاه فنی در میان کشورهای بالتیک است. این دانشگاه با دارا بودن تاریخ غنی و هدف روشن برای آینده سعی در گسترش درجات بالای دانشگاهی برای دانشجویان و محققین دارد، و با همکاری با صنایع و همکاران خارجی سعی در حضور در مسائل روز دنیا را دارد و با کیفیت ترین برنامه های تحصیل مهندسی در لتونی را ارائه میکند.