دانشگاه ویلنیوس، یکی از قدیمی ترین دانشگاه های مرکز اروپا که در قرن ۱۶ میلادی تاسیس شد. درست زمانی که اروپا و البته کشور لیتوانی درگیر و دار جنبش اصلاحات پروتستتان ها قرار داشت. از راهبان و صومعه نشینان کاتولیک خواسته شد تا گسترش این اصلاحات را متوقف کنند و سیاست های تحصیلی را به عهده بگیرند. در سال ۱۵۶۹ آنها کالجی را تاسیس کردند و بعد از ۱۰ سال دانشگاه ویلنیوس متولد شد.