شرکت Eustudy  در سال ۸۸ فعالیت خود را در زمینه ی اعزام دانشجو به کشور سوئد آغاز کرده است و در این سالها موفق به اخذ پذیرش و ویزا برای هموطنان بسیاری گردید و در این راستا موفق به همکاری و برگزاری همایش ها در دانشگاه های آزاد، شهید بهشتی و دیگر مراکز آموزشی گردید و در چندین نوبت نیز با توجه به بهرمندی از اساتید خارجی و موفق به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در ایران گردید.

با توجه به تغییرات قوانین اعزام و مطابق نیاز دانشجویان عزیز  فعالیت این شرکت گسترش یافته و در حال حاضر با دانشگاه های بیشتر کشورهای اروپایی همکاری می نماید.