متقاضیانی که مدرک لیسانس دارند اما موفق به اخذ مدرک زبان نشده اند و یا آیلتس آکادمیک زیر 6.5 دارند می توانند بدون مدرک زبان برای دوره زبان انگلیسی در سوئد اقدام کنند.

این دوره زبان انگلیسی در سوئد 6 ماهه است . توجه بفرمایید که این دوره زبان انگلیسی در سوئد فرصت بسیار مناسبی است برای اینکه بصورت رایگان زبان سوئدی را بیاموزید.  این دوره زبان انگلیسی در سوئد برای 6 ماه حدودا 46 هزار کرون می باشد. بعد از  اتمام این دوره زبان انگلیسی در سوئد شما میتوانید در رشته ی لیسانس خود و گرایش های آن در دانشگاه های سوئد جهت مقطع ارشد ادامه تحصیل دهید.لازم به ذکر است که اگرچه برای این دوره زبان انگلیسی در سوئد نیاز به مدرک زبان ندارید اما باید سطح زبان انگلیسی شما در حد روزمره باشد.