متقاضیانی که دارای مدرک لیسانس هستند و مدرک زبان ندارند میتوانند ابتدا برای دوره زبان انگلیسی در سوئد اقدام کنند سپس وارد مقطع ارشد شوند. این دوره زبان انگلیسی در سوئد 6 ماهه است و هزینه ی این دوره زبان انگلیسی در سوئد حدودا 46 هزار کرون است. بعد از این دوره ی زبان انگلیسی در سوئد دانشجو می تواند در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهد. البته باید توجه داشته باشید که سطح زبان دانشجو باید در حد روزمره باشد. نمایندگان دانشگاهی که قصد پذیرش در آنرا دارید قبل از اعلام پذیرش شما مصاحبه ای جهت ارزیابی سطح زبان دانشجو برگزار میکنند. این مصاحبه برای دوره زبان انگلیسی در سوئد از طریق اسکایپ یا بصورت حضوری برگزار می شود. نمونه ای از اسکایپ های ترم های گذشته را می توانید در این پست مشاهده نمایید.