دوره زبان انگلیسی در کشور هلند

در مورد تحصیل در هلند چه می دانید؟ برای ادامه تحصیل در کشور هلند نیاز به چه مدارکی هست؟ مزایای تحصیل در کشورهلند چیست؟
آدرس تلگرام:
آدرس اینستاگرام:
فیلم زیر را مشاهده بفرمایید: