ادامه تحصیل در کشور نروژ تجربه ی تحصیلی بی نظیر و شرایط عالی تحصیلی برای تمامی دانشجویان سراسر دنیا فراهم می کند. بین المللی بودن دانشگاه های نروژ یکی از الویت های مهم در سیستم آموزشی نروژ می باشد. دانشگاه های کشور نروژ تلاش بر ایجاد سهولت تحصیل برای دانشجویان بین المللی دارند. در حال حاضر حدود ۱۵۰۰۰ دانشجوی بین المللی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور نروژ ثبت نام کرده اند.