یکی از جاذبه های کشور نروژ شفق قطبی است که بیشتر در شمال کشور دیده می شود. برای دیدن شفق قطبیباید در فصل زمستان (از دسامبر تا قبل از ماه مارس) به این کشور سفر کنید.