زمانی که عازم سفر و یا مهاجرت به کشور سوئد هستید، چه مسیرهایی را باید طی کنید؟ در ویدیو زیر میتوانید راهنمای این سفر را از زبان یکی از دانشجویانی که از طریق موسسه در یکی از دانشگاه های سوئد پذیرفته شدند بشنوید.

[ امتیاز مطلب: ۰]