نقاط گردشگری و تفریحات زمستانه مفرح و یا خدمات درمانی رایگان تنها نکات مثبتی نیستند که باعث ترقیب ساکنین کشورهای مختلف به مهاجرت به کشوری چون نروژ می شود. تحصیلات در تمام مقاطع، از دوره ابتدایی و متوسطه تا کارشناس، کارشناسی ارشد و دکتری، همگی در سیستم آموزشی کشور نروژ رایگان اند.

نکته مثبت دیگر این که آموزش و پرورش این کشور تفاوتی بین شهروندان این کشور و مهاجرانی که قصد تحصیل در نروژ دارند قائل نمی شود و افرادی که به منظور اقامت یا تحصیل وارد این کشور می شوند نیز میتوانند به راحتی از تحصیلات رایگان بهره مند شوند.