مزایای تحصیل در کشور نروژ

از جمله مزایای تحصیل درکشور نروژ تحصیل رایگان در تمامی مقاطع حتی برای دانشجویان بین المللی می باشد. دانشجویان بین المللی از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد در این کشور می توانند تحصیلات رایگان و به زبان انگلیسی داشته باشند. یکی از مزایای تحصیل در کشور نروژ تحصیل در مقطع دکتراست. دکترا در این کشور شغل محسوب می شود، حقوق می  گیرید و بعد از اتمام آن اقامت دائم دریافت خواهید کرد.

کشور نروژ از نظر رفاه اجتماعی در پنج سال گذشته رتبه ی اول را کسب نموده است. از مزایای تحصیل در کشور نروژ می توان به این نکته اشاره نمود که از نظر سطح آموزش جز ده کشور برتر می باشد. قابل توجه است که دانشجو اجازه ی کار تا هفته ای ۲۰ ساعت را دارا می باشد و پس از کسب مدرک دانشگاهی از نظر پیدا کردن شغل کشور نروژ در جایگاه خوبی دارد. ازدیگرمزایای تحصیل در کشور نروژ این است که فرزندان زیر ۱۸ سال از فرصت تحصیل رایگان برخوردار می شوند. با توجه به اینکه فرآیند اخذ ویزا مشکل دوم پس از اخذ پذیرش می باشد و در بسیاری از کشورها این فرآیند کاملا از فرآیند اخذ پذیرش مجزا می باشد، باید توجه داشت که اخذ ویزای تحصیل در کشور نروژ خیلی راحت بوده و چنانچه مدارک تکمیل باشد تقریبا اخذ ویزا صد در صد انجام می پذیرد.