1 کادر درمانی سوئد

 

برای کادر درمانی و 21 رشته بهداشت و سلامت، دوره آموزش زبان سوئدی در سوئد برگزار می شود. در 6 ماه اول این دوره مدرک B1 و در 6 ماه دوم آن باید مدرک C1 را کسب کنید. بعد از گذراندن این دوره یکساله لازم است 6 ماه دوره پریمدیکال را نیز پشت سر بگذارید تا بتوانید وارد کار شوید.

دوره یکساله زبان سوئدی در سوئد

در ویدیوی زیر مصاحبه با یکی از پرستاران محترم کشورمان که برای کورس زبان سوئدی در سوئد و ورود به کادر درمانی در این کشور با موسسه موفق به دریافت پذیرش و ویزا و همچنین ویزای همزمان برای خانواده، شده اند را ببینید.