در ویدیو زیر می توانید صحبت های یکی از مراجعین موسسه eustudy که با کمک موسسه توانستند پذیرش دوره زبان انگلیسی را برای ترم ژانویه ۲۰۱۹ دریافت کند را بشنوید.