ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم ژانویه ۲۰۱۹ دریافت کرده اند،نمونه ای دیگر از کارت اقامت دانشجویی شینگن(بدون مدرک زبان-همزمان برای خانواده) و مصاحبه با متقاضی محترم