در ویدیوی زیر مصاحبه با یکی از مراجعین موسسه را خواهید دید که از طریق موسسه برای تحصیل کارشناسی ارشد در دانشگاه لینگشوپین موفق به دریافت پذیرش و اخذ کارت اقامت دانشجویی شینگن شده اند.