موسسه Eustudy در سال ۸۸ فعالیت خود را در زمینه ی اعزام دانشجو به کشور سوئد آغاز کرده است. در این سالها موفق به اخذ پذیرش و ویزا برای هموطنان بسیاری شد و در این راستا موفق به همکاری و برگزاری همایش های مختلفی در دانشگاه های آزاد، شهید بهشتی و دیگر مراکز آموزشی گردید. با توجه به تغییرات قوانین اعزام و مطابق نیاز دانشجویان عزیز فعالیت این شرکت گسترش یافته و در حال حاضر با دانشگاه های بیشتر کشورهای اروپایی همکاری می نماید.