یکی از مزایای تحصیل در کشور هلند موقعیت جغرافیایی این کشور در اروپاست. زمانی که شما در حال تحصیل در کشور هلند هستید خیلی راحت می توانید به بیشتر پایتخت های کشورهای اروپایی دسترسی داشته باشید. برلین، بروسل و پاریس فقط چند ساعت از طریق قطار با کشور هلند فاصله دارند. همچنین با یک پرواز کوتاه از هلند به لندن، مادرید و رم می رسید. تحصیل در دانشگاه های هلند می توانند آغازی هدفمند جهت تحصیل و کار در جامعه ی بین المللی باشند.