ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم ژانویه ۲

 

ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم ژانویه ۲۰۲۰ دریافت کرده اند،نمونه ای دیگراز کارت اقامت دانشجویی شینگن همزمان برای خانواده را می توانید مشاهده بفرمایید.