ویزای کورس زبان سوئدی

دوره زبان سوئدی در سوئد

برای کادر درمانی و 21 رشته بهداشت و سلامت، دوره آموزش زبان سوئدی در سوئد برگزار می شود. در 6 ماه اول این دوره مدرک B1 و در 6 ماه دوم آن باید مدرک C1 را کسب کنید. بعد از گذراندن این دوره یکساله لازم است 6 ماه دوره پریمدیکال را نیز پشت سر بگذارید تا بتوانید وارد کار شوید.