ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی نروژ را برای ترم سپتامبر ٢٠١۶ دریافت نموده اند، می توانید نمونه ای از ویزای نروژ را مشاهده فرمایید. ویزای نروژ از نوع استیک است و برای چهار ماه صادر می شود. متقاضی فرصت دارد تا بعد از ورود به کشور نروژ ویزا را به کارت اقامت دانشجویی تبدیل کند. تحصیل در کشور نروژ رایگان است.

 

ویزای دانشجویی نروژ

ویزای دانشجویی نروژ