کشورهای مختلف فرهنگ های منحصر به فرد خودشان را دارند. رفتاری که در کشور شما توهین آمیز نیست می تواند در فرهنگ کشور دیگری توهین آمیز باشد. بنابراین لازم است قبل از اینکه تصمیم به زندگی در کشور دیگری را داشته باشید درباره ی فرهنگ آن کشور بیشتر بدانید.

در کشور نروژ شاید برای یک خارجی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی توهین آمیز به نظر برسد. چون ترجیح این مردم این است که اگر شما بر روی یکی از صندلی ها نشسته باشید در کنار شما ننشینند و تا حد ممکن دورتر بایستند یا بنشینند.

برخی از دانشجویان بین المللی که در دانشگاه های نروژ در حال تحصیل هستند و مدتی است که در این کشور زندگی می کنند نظراتی در این باره دارند که میتوانید در ویدیوی زیر ببینید: