دانشگاه گوتنبرگ سومین دانشگاه بزرگ کشور سوئد است که 8 دانشکده و 38 واحد آموزشی دارد. این 8 دانشکده رشته هایی مثل هنرهای خلاقانه، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، علوم انسانی، آموزش، فناوری اطلاعات، بازرگانی، اقتصاد و حقوق را اراده می دهد.

سالانه بیشترین تعداد داوطلبان، مربوط به این دانشگاه در رشته های موجود می شود که نشان از محبوبیت این دانشگاه دارد.