یکی از دانشجویان اعزامی از طرف موسسه eustudy که در دانشگاه NTNU نروژ در حال تحصیل است ویدیو کوتاهی از فضای دانشگاه و کلاس ها ارسال نموده و توضیحاتی داده است که می تواند جالب توجه باشد.