کشور نروژ تجربه ی تحصیلی بی نظیر و شرایط عالی تحصیلی برای تمامی دانشجویان سراسر دنیا فراهم می کند. بین المللی بودن دانشگاه های نروژ یکی از الویت های مهم در سیستم آموزشی نروژ می باشد و دانشگاه های برتر نروژ تلاش بر ایجاد سهولت تحصیل برای دانشجویان بین المللی دارد. تحصیل در این کشور رایگان است.