گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت اول

۱۳۹۷/۱۰/۳ ۱۴:۰۶:۲۱دانشگاه های سوئد, عمومی, ویدئو, ویدیوی سوئد|