گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت دوم

۱۳۹۷/۱۰/۴ ۱۰:۰۱:۰۹دانشگاه های سوئد, عمومی, ویدئو, ویدیوی سوئد|