گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت سوم

۱۳۹۷/۱۰/۵ ۹:۵۱:۵۲دانشگاه های سوئد, عمومی, ویدئو, ویدیوی سوئد|