گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت چهارم

۱۳۹۷/۱۰/۶ ۱۲:۴۶:۴۴دانشگاه های سوئد, عمومی, ویدئو, ویدیوی سوئد|