در مسیر دانشگاه KTH با مترو

۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۱:۲۱:۴۴دانشگاه های سوئد, عمومی, عمومی, ویدئو, ویدیوی سوئد|