در مسیر دانشگاه KTH با مترو

2019-06-15T16:58:51+00:00دانشگاه های سوئد, عمومی, عمومی, ویدئو, ویدیوی سوئد|