توضیحاتی مختصر در مورد روش گرفتن ID Card

۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۲:۳۲:۱۲عمومی, عمومی, ویدئو, ویدیوی سوئد|